Правила Лиги - 2007

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради

Федерації Пейнтболу України

від 10/02/2007 р.

 

ПРАВИЛА

Української пейнтбольної ліги

«Чумацький Шлях»

 

  1. 1.      Мета створення

Ліга створюється з метою підвищення популяризації Пейнтболу як виду спорту, заохочення організаторів в проведенні змагань та збільшення кількості виступаючих Команд.

 

  1. 2.      Принципи Ліги

2.1. Підрахунок результатів виступу команд (рейтинг) проводиться за Дивізіонним складом. Дивізіони складаються з «першого» та «другого», а при появі в складі змагань Дивізіону «Про», додається ще й підрахунок по цьому Дивізіону;

2.2. Рейтинг команди повинен відповідати підготовленості, тобто зайнятому місцю, а також заохочувати кількість виступів на змаганнях;

2.3. Рейтинг повинен сприяти зросту спортивної майстерності, підвищенню кількості команд, кількості змагань, особливо зимових (в закритих приміщеннях);

2.4. Умови включення до Ліги повинні спонукати регіони до організації змагань та запрошення на них команд з інших регіонів та країн;

2.5. До Ліги може бути включено будь-яке змагання з пейнтболу, яке проводиться на території України та відповідає певним умовам.

 

  1. 3.      Основні цілі

3.1. Підвищення розповсюдження пейнтболу, як виду спорту;

3.2. Розвиток та популяризація пейнтболу в регіонах;

3.3. Підвищення зацікавленості команд як українських так і зарубіжних у виступах на українських змаганнях;

3.4. Підвищення спортивної та суддівської майстерності;

3.5. Обмін спортивним, суддівським та організаційним досвідом;

3.6. Об’єднання зусиль організаторів для підвищення рівня організації змагань;

3.7. Побудова загальновизнаної системи рейтингу.

 

  1. 4.      Назва та координати

Офіційна назва : Українська Пейнтбольна Ліга «Чумацький шлях».

Скорочено: УПЛ «Чумацький шлях».

Інтернет сторінка: www.uarating.info

e-mail: uarating@ukr.net

Паперове видання: «Пейнтбол в Україні»

 

  1. 5.      Координація

Координація Ліги здійснюється «Рейтинговою Комісією» (РК). До її складу входять представники ФПУ, Суддівської колегії, Організаторів змагань, Клубів.

РК обирається на засіданні Правління ФПУ наприкінці, або на початку сезону. Складається РК з Голови та Членів Комісії. Чисельність РК не менш п’яти членів разом з Головою Комісії.

РК розробляє стандарти підрахунку балів, умов включення змагань до Ліги, умов участі в рейтингу команд.

РК назначає Комісарів змагань.

 

  1. 6.      Заохочення

Організатори змагань сплачують внески (в розмірі 500 грн (100 у.о.) за бажанням більше) до Заохочувального Фонду Ліги протягом двох тижнів після затвердження Календарю Змагань Радою ФПУ.

Після проведення підсумків виступу команд і визначення переможців Заохочувальний Фонд Ліги розподіляється наступним чином:

-    20% – на підтримку офіційного сайту Ліги та накладні розходи;

-    30% - Кращій команді 1 Дивізіону;

-    20% - Кращій команді 2 Дивізіону;

-    15% - Кращому гравцю Сезону;

-    15% - Кращому судді Сезону.

Виплати відбуваються у вигляді особистих нагород (кубків, грамот), або купонів на отримання товарів в визначених РК пейнтбольних магазинів.

 

  1. 7.      Умови включення результатів змагання до Ліги.

До Ліги може бути включено будь-яке змагання, яке проводиться на території України, та відповідає  наступним умовам:

7.1. Змагання проводиться за Правилами ФПУ;

7.2. Змагання відповідає «Технічним Вимогам» (Додаток 1);

7.3. Повне підтримання організаторами змагання «Правил Української пейнтбольної Ліги»;

7.4. Включення змагання в календарний план змагань ФПУ;

7.5. Надання в письмовій або електронній формі заяви від організаторів про включення змагання до рейтингу в строк з вересня по грудень поточного Сезону.(Додаток 2) В разі неподання заяви в строк – змагання до Календарю Змагань включено не буде;

7.6. Участь у змаганнях не менш 6 (шести) команд загалом;

7.7. Наявність не менш двох Дивізіонів або одного Дивізіону (1-го чи 2-го) для змагань в закритому приміщенні;

7.8. Присутність на змаганні Комісара змагання. Витрати на відрядження Комісара беруть на себе організатори змагання у разі, якщо Комісар не виступає як гравець;

7.9. Призначення Головного Судді змагань з погодженням Рейтингової Комісії;

7.10.    Суддівство здійснюється Суддівською бригадою ФПУ, або, при заздалегідь (не менш ніж один тиждень) поданій заявці, будь-якою з команд 1 чи 2 Дивізіонів. За суддівство ці команди отримують заохочувальні бали які заносяться до загального рейтингу;

7.11.    Вчасно сплачений внесок до Заохочувального Фонду Ліги.

7.12.    Подача до Рейтингової Комісії належним чином оформлених результатів змагань не пізніше ніж через тиждень після змагань (Звіт – додаток 4).

При невиконанні одної з вищенаведених умов  – змагання до Ліги не включається та внесок не повертається.

 

  1. 8.      Умови включення команди до рейтингу Української Ліги.

Всі гравці – учасники змагань – повинні мати Ліцензію гравця ФПУ. Гравці, що не отримали Ліцензію до ігор не допускаються. (Дивіться Положення про Ліцензію гравця ФПУ).

В ході сезону гравець може переходити з однієї команди до іншої таким чином:

-    всередині свого дивізіону – необмежена кількість разів;

-    «вгору» - необмежена кількість разів, разом з командою;

-    «вниз» - один раз, разом з командою.

В командах нижчих дивізіонів дозволяється грати не більше ніж 2 (двом) легіонерам за такою схемою:

 

1 дивізіон

2 дивізіон

Гравці міжнародного класу(PRO),

не більше

2

1

Гравці 1 дивізіону, не більше

Необмежено

2

Гравці 2 дивізіону, не більше

Необмежено

Необмежено

Команди у складі яких грає більше двох легіонерів з вищого дивізіону виступають поза конкурсом, тобто не отримують рейтингові бали.

Якщо будь-яка Команда бажає відмовитись від участі в рейтингу, то Капітан цієї команди подає „Заяву про відмову у участі в Рейтингу” (Додаток 3) до Рейтингової Комісії.

Рейтинг команд підраховується по Дивізіонах, в яких ця Команда була заявлена.

 

  1. 9.      Підрахунок рейтингових балів.

9.1. Рейтинг команд підраховується по «Сезонам». Сезон починається 01 січня та закінчується 31 грудня поточного року.

9.2. Рейтинг проводиться по кожному Дивізіону окремо.

9.3. Бали нараховуються згідно такої формули:

      R=200*(1 – (P/Q))+5

R – Кількість рейтингових балів отриманих командою на даних змаганнях;

P – місце зайняте командою на даних змаганнях;

Q – Кількість команд що брали участь в Дивізіоні.

9.4. Залежно від кількості виступаючих команд змагання відносять до категорій «А», «В» чи «С». Розподілення на категорії здійснюється згідно наступних умов:

-    До категорії «А» відносяться змагання якщо:

а) приймають участь мінімум 15 команд;

б) є 2 дивізіону (1 та 2);

в) приймають участь не менш 3 команд 1 дивізіону та 3 команд 2 дивізіону що входять до першої п’ятірки свого дивізіону згідно рейтингу. Для першого турніру сезону результат беруть з результатів попереднього сезону.

-    до «В» відносяться змагання якщо:

а) приймає участь мінімум 8 команд;

б) є присутність 2 дивізіонів або 1 дивізіону (1-го чи 2-го) для закритих приміщень.

-    до «С» відносяться всі інші змагання.

9.5. Результати змагання категорії «А» додаються з коефіцієнтом 1, категорії «Б» з коефіцієнтом 0,5, для категорії «С» бали не нараховуються. Якщо змагання протягом двох років отримує категорію «С» то подалі змагання до УПЛ не включається. Спочатку сезону класність змагань анулюється та призначається після проведення цього змагання в наступному сезоні.

9.6. Результати змагань та проміжна сума набраних балів заносяться до таблиці Рейтингу після проведення кожного включеного до Ліги змагання та надання до Рейтингової Комісії належним чином оформленого звіту.

9.7. Якщо на змаганнях була Команда що приймала участь в суддівстві то їй нараховуються заохочувальні бали (максимум 200)  за наступними умовами:

-    Команда виступала на трьох (або більше) змаганнях, що входять до Ліги на протязі року до суддівства;

-    Команда надала для суддівства не менш п’яти своїх гравців;

Та по такій системі: на протязі тижня після закінчення змагання йде офіційне інтернет опитування (на сайті визначеним РК) Капітанів команд що прийняли участь в змаганні за 10 (десяти) бальною системою, або якщо дозволяє час опитування проводиться після змагання. Після опитування РК визначає середньостатистичну кількість набраних балів та нараховує команді рейтингові бали за такою таблицею:

10 балів – 200 рейтингових балів;

9 балів – 180 рейтингових балів;

8 балів – 160 рейтингових балів;

7 балів – 140 рейтингових балів;

6 балів – 120 рейтингових балів;

5 балів – 100 рейтингових балів;

4 бали – 80 рейтингових балів;

3 бали – 60 рейтингових балів;

2 бали – 40 рейтингових балів;

1 бал – 20 рейтингових балів.

Рейтингові бали включаються до загального Рейтингу лише один раз за Сезон, незалежно від кількості змагань на яких Команда брала участь у Суддівстві.

9.8. Рейтингові таблиці публікуються на офіційних сайтах Української Ліги визначених Рейтинговою Комісією та періодичних виданнях (www.uarating.info,  «Пейнтбол в Україні»).

9.9. При переході команди серед Сезону на Дивізіон вище кількість попередньо набраних балів додається з коефіцієнтом 0,5 до знову набраних в новому Дивізіоні.

Наприклад: Команда «Х» була в 2 Дивізіоні, виступала на двох змаганнях та набрала 175 очок (1 – 90, 2 – 85), в наступних змагання вона заявилася у 1 Дивізіоні та набрала 45 очок. До рейтингу зараховуються попередньо набрані бали з коефіцієнтом 0,5. Тобто: R= (90*0,5)+(85*0.5)=45+42.5=87.5 та додається 45 очок.

9.10.    При переході на Дивізіон нижче очки не перераховуються та не додаються, тобто Команда починає з нуля.

9.11.    Загальний рейтинг підраховується по чотирьом кращим виступам команди у поточному сезоні.

9.12.    По результатам Сезону Рейтингова Комісія підраховує набрані бали і визначає переможців Української Ліги по кожному Дивізіону. Також Рейтингова Комісія по результатам Сезону визначає Кращого гравця та суддю Сезону.

9.13.    Перед початком нового Сезону результати попереднього Сезону обнуляються.

 

10.  Умови переходу та зарахування команд до Дивізіонів.

На початку Сезону Команда вирішує в якому з Дивізіонів вона буде грати в поточному Сезоні враховуючи такі умови:

10.1.    В 1 Дивізіон може бути включена будь-яка Команда.

10.2.    В 2 Дивізіон може бути включена будь-яка Команда в основний состав якої можуть входити не більше 2 (двох) гравців які в попередньому Сезоні виступали в Дивізіоні 1 («Любителі»).

10.3.    Будь-яка Команда може протягом Сезону перейти на Дивізіон вище. Рейтингові бали перераховуються згідно п. 9.9 цих Правил.

10.4.    Будь-яка Команда може протягом Сезону перейти на Дивізіон нижче, якщо сталося якісна зміна составу Команди, тобто вплив до команди більшості новаків (не менше трьох в основному составі), які грали лише в Дивізіонах нижче або в такому до котрого Команда переходить.

10.5.    Команда може змінити Дивізіон протягом Сезону лише один раз. Тобто:

-    1 раз з 2 Дивізіону до 1 Дивізіону;

-    1 раз з 1 Дивізіону до 2 Дивізіону.

На початку нового Сезону Команда може заявлятись вільно, враховуючи п. 10.1. – 10.3. цих Правил.

25-10-2010, 00:51

Paintball Photo Art 2010

Размести нашу кнопку

Добро пожаловать
© 2004-2013