Положение о Лицензировании игроков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради ФПУ

від 01.02.2006 р.

 

Положення 

про Ліцензування гравців

Федерації пейнтболу України

та Правила видачі Ліцензій.

 

 1. Загальні положення.

З метою спрощення системи обліку гравців, що приймають участь у змаганнях, відстежування порушень гравцями Правил гри в Пейнтбол та накладання штрафів, стеження за переходами гравців з команди в команду (легіонерство), підвищення рівня захисту інтересів гравців, своєчасного реагування на зміни в Пейнтбольному суспільстві та згідно Рішення Ради Федерації Пейнтболу України (ФПУ) від 01.02.2006 р. запроваджується Ліцензування Гравців в пейнтбол.

На турніри  серії Ліги Трійок дане Положення не розповсюджується.

 

 1. Види та вартість отримання Ліцензії.

Ліцензія Гравця може бути тимчасова та безпосередньо ліцензія (постійна).

Тимчасова Ліцензія Гравця (ТЛГ) – надається гравцю безпосередньо перед початком змагань, а після надання всіх необхідних даних замінюється Ліцензією. ТЛГ має вигляд особистої паперової картки з вказаними на неї:

-          Назвою турніру, на який видається Ліцензія;

-          ПІБ.

Ліцензія Гравця (ЛГ) – надається гравцю при виконанні всіх умов вказаних в п.4 цього Положення. ЛГ має вигляд особистої пластикової картки з вказаними на неї:

-          особистим номером;

-          фотокарткою;

-          ПІБ.

Вартість отримання ЛГ або ТЛГ визначається Рішенням Ради ФПУ і діє протягом одного сезону.

 

 1. Керівництво ліцензуванням.

Керівництво Ліцензуванням здійснює Рада ФПУ (надалі Рада).

Рада виконує такі функції:

-      затверджує положення про ліцензування гравців (та внесення змін до нього) та правила видачі ліцензій;

-      розглядає заяви на видачу ЛГ та виносить Рішення про надання ЛГ;

-      розглядає порушення ліцензійних умов та виносить рішення про накладання штрафів та анулювання ліцензій;

-      розробляє та впроваджує в дію Єдиний Реєстр Гравців в Пейнтбол (ЄРГП) (п.6);

-      визначає уповноважені інтернет сторінки на яких публікується загальна частина ЄРГП;

-      вирішує всі питання з виготовлення карток ЛГ.

Відповідальність за збереження та незаконне використання інформації ЄРГП, згідно Українського Законодавства, несе ФПУ.

Рада повинна своєчасно виносити Рішення по видачі ЛГ та вносити зміни та доповнення до ЄРГП, а також вчасно забезпечувати Комісарів змагань актуальною випискою з ЄРГП з вказівкою таких даних:

 1. Особистий номер ЛГ;
 2. ПІБ;
 3. Назва команди;
 4. № дивізіону;
 5. Інформація про накладені штрафи, дискваліфікації та порушення;
 6. Інформація про переходи Ліцензіата з команди в команду та з Дивізіону в Дивізіон.

Комісар змагання несе особисту відповідальність за незаконне розповсюдження виписки з ЄРГП.

 

 1. Умови видачі Ліцензії Гравця та строк її дії.

Згідно «Правил проведення змагань з пейнтболу» гравець без ЛГ не допускається до участі в змаганнях, що проводяться під егідою ФПУ.

Для отримання ЛГ гравець подає до Ради ФПУ Заяву встановленого зразка (додаток 1). Заяву гравець подає лише у паперовій формі згідно додатку 1. Форму Заяви гравець може заповнити в електронному вигляді на офіційних інтернет сторінках ФПУ та УПЛ «Чумацький Шлях» з її подальшим роздрукуванням. Повний перелік інтернет сторінок визначається рішенням Ради.

Параметри фотокартки що надається в електронному вигляді: розмір 3х4 см, розподільча здатність 300 dpi, формат JPEG.

Заява у паперовій формі заповнюється гравцем друкованими літерами. Всі пункти Заяви є обов’язковими для заповнення. За достовірність наданої інформації відповідальність несе сам гравець.

Заява подається безпосередньо членам Ради або до уповноважених Радою представників. Перелік Уповноважених представників визначається Рішенням Ради та публікується на офіційних інтернет сторінках.

ЛГ видається згідно Рішення Ради, після надання вірно оформленої Заяви та після оплати вартості ЛГ і дійсна протягом одного сезону для участі у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою ФПУ.

Після позитивного Рішення Ради про видачу ЛГ гравцю присвоюється особистий номер та статус Ліцензіата. Цей номер існує для ідентифікації гравця в ЄРГП та має вигляд «06UA0000». Перші дві цифри відзначають рік дійсності ЛГ, далі йдуть дві літери UA – скорочена назва країни Україна, останні чотири цифри – порядковий номер Ліцензіата в ЄРГП.

За бажанням Ліцензіата отримання особистої картки може здійснюватись поштою. В цьому випадку витрати на поштові послуги бере на себе Ліцензіат.

ТЛГ видається після надання вірно оформленої Заяви та оплати вартості ТЛГ і дійсна протягом одного змагання, яке проводиться під егідою ФПУ. Заміна ТЛГ на ЛГ проводиться безкоштовно після надання гравцем Раді або Уповноваженим представникам фотокартки. Якщо до наступного змагання фотокартка не була надана, гравець купує ТЛГ на загальних підставах.

 

 1. Права і обов’язки Ліцензіатів.

Ліцензіат зобов’язаний:

-      Вказувати особистий номер ЛГ в Заяві на участь у змаганнях;

-      Пред’являти особисту картку в випадках вказаних в «Правилах проведення змагань з Пейнтболу»;

-      Зберігати в належному стані особисту картку;

-      При змінах в реєстраційних даних повідомляти Раду ФПУ в тижневий строк.

Ліцензіат має право:

-      приймати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою ФПУ;

-      отримання консультаційної допомоги від ФПУ щодо отримання спортивних кваліфікацій та звань;

-      подавати скарги до Ради з приводу порушення прав Ліцензіата;

-      вносити пропозиції до Ради з метою поліпшення цього Положення та Правил видачі ЛГ, Правил проведення змагань з Пейнтболу.

 

 1. Єдиний Реєстр Гравців у Пейнтбол.

Єдиний Реєстр Гравців у Пейнтбол (ЄРГП) – має вигляд електронних таблиць, в яких зберігаються дані про гравців в пейнтбол (Ліцензіатів).

ЄРГП складається з таких даних:

Ідентифікаційні дані:

-      Особистий номер ЛГ;

-      ПІБ;

-      Дата народження;

-      Контактна адреса – поштова (Індекс, місто, вулиця, будинок), електрона (e-mail);

-      Контактний телефон;

Статистичні дані:

-      Назва команди;

-      № дивізіону (згідно «Правил проведення змагань з пейнтболу»);

-      Інформація про накладені штрафи, дискваліфікації та порушення;

-      Інформація про переходи Ліцензіата з команди в команду та з Дивізіону в Дивізіон.

ЄРГП має дві частини – загальну та закриту. До загальної частини відноситься особистий номер ЛГ, ПІБ, назва команди, № дивізіону. Загальна частина ЄРГП публікується на визначених Радою ФПУ інтернет сторінках.

Вся інша інформація є закритою для вільного користування. Доступ до закритої частини мають виключно члени Ради.

Зміни та доповнення в ЄРГП здійснюються лише за наявністю паперової форми Заяви з особистим підписом Ліцензіата.

 

 1. Умови анулювання Ліцензії Гравця.

Ліцензіат може бути позбавлений ЛГ за таких умов:

-      За власним бажанням Ліцензіата;

-      Систематичне порушення «Правил проведення змагань з пейнтболу»;

-      За вчинення дій,  спрямованих на дискредитацію Членів Ради, Керівництва ФПУ та інших Ліцензіатів;

-      Дії які призвели до дискредитації Пейнтболу як виду спорту.

Рішення про анулювання ЛГ приймається виключно Радою.

 

Додаток № 1 до Положення про Ліцензування гравців Федерації пейнтболу України та Правила її видачі.

ФОТО 3х4

ЗАЯВА

На отримання Ліцензії Гравця

Федерації Пейнтболу України

 

Я, Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження

 

 

.

 

 

.

1

9

 

 

(приклад: 13.11.1971)

 

Назва команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивізіон

 

(приклад: 1,2 чи 3)

 

Домашня адреса:

Індекс:

 

 

 

 

 

 

 

Область, район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

Квартира

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Контактний телефон з кодом міста/оператора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет сторінка Вашого клубу (якщо є)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прошу внести мене до Єдиного Реєстру Пейнтбольних Гравців ФПУ та видати мені Ліцензію Гравця, з «Положенням про Ліцензування гравців Федерації пейнтболу України та Правилами її видачі» ознайомлений і зобов’язуюсь його виконувати.

Підтверджую, що інформація, наведена мною, є вірною та обов’язуюсь повідомляти в тижневий термін про всі зміни цієї інформації.

 

____/____/20___ р.                                                                          ___________________

                                                                                                                                                      Підпис

Тимчасову особисту картку отримав  ______________________

                                                                             підпис

=======================================================================================

Відмітки о прийнятті анкети:

Присвоєний особистий номер:

Тимчасова Ліцензійна картка видана.

Дата ____/____/20___ р.                    Підпис відповідальної особи  _________________/_______________/

                                                                                                                          Підпис                        ПІБ

Номер Ліцензії гравця ФПУ

 

 

U

A

 

 

 

 

 

 

Дата ____/____/20___ р.                    Підпис відповідальної особи  _________________/_______________/

                                                                                                                          Підпис                        ПІБ

 

25-10-2010, 00:31

Paintball Photo Art 2010

Размести нашу кнопку

Добро пожаловать
© 2004-2013